Hvem vi er

Foran fra venstre: Kristian E. Justesen, Robert Purol
Bagest fra venstre: Madalina Petrescu, Anine D.Bråten, Michel Langrand (forperson), Elin Persson

Ansøg
Over 30 års erfaring

Om fonden

Siden 1991 har Medarbejderfond for VKR Gruppen støttet medarbejdere og deres familier på mange måder. Medarbejderfonden har finansieret lokale aktiviteter i områder nær VKR Gruppens selskaber og uddelt Villum Kann Rasmussen Prisen til særligt udvalgte medarbejdere.

Medarbejderfonden blev etableret i 1991 til globalt at støtte medarbejdere og deres familier. Siden da er der givet over 10.000 donationer og mere end 7.200 medarbejdere har modtaget støtte. Samtidig har flere end 2.700 projekter i VKR Gruppens nærområde haft glæde af økonomisk støtte fra Medarbejderfonden.

Selvom fonden har støttet mange formål, er det ikke muligt at imødekomme alle ansøgninger. Fonden donerer midler og anden økonomisk støtte på basis af princippet ”mest trængende – størst støtte”.

Det begynder lokalt

Organisation

Indstillingsudvalg

Fungerer som lokale ambassadører for Medarbejderfonden. Hvert selskab i VKR Gruppen har et udvalg/repræsentant som er det vigtige bindeled mellem ansøger og fonden. Udvalgene består af medarbejdere, og er i alle henseender organiseret, så de afspejler organisationen i det pågældende selskab, også mht. mangfoldighed.

Bestyrelse

Fokuserer på strategi og fondens overordnede mål og guider ledelsen til at følge strategien og arbejde i retning af målene. Overvåger fondens økonomiske ressourcer for at sikre tilstrækkelige midler.

Bestyrelse: Michel Langrand (forperson), Anine D. Bråten, Kristian E. Justesen, Elin Persson, Robert Purol, Madalina Petrescu

Sekretariat

Ledelse og bemanding af sekretariatet er reduceret til et absolut minimum. Sekretariatet forsyner indstillingsudvalgene med information og effektive værktøjer og sikrer, at Medarbejderfonden er synlig; står for al administration og forberedelse af bestyrelsesmøder.

Sekretariat: Lotte Kragelund, Gitte Hemmingsen, Hanne Raun, Jasna Jelinek

SOCIAL ANSVARLIGHED ER EN KERNEVÆRDI

Vores sociale ansvar

Socialt ansvar og integritet har været centrale værdier for VKR Gruppen siden starten. I 1965 formulerede Villum Kann Rasmussen Mønstervirksomhedsmålsætningen, som siden da har været et pejlemærke for VKR Gruppen.

“Firmagruppens formål er at oparbejde en række mønstervirksomheder, som samarbejder på mønsterværdig måde. En mønstervirksomhed arbejder med produkter, der er nyttige for samfundet; og den skal behandle sine kunder, leverandører, medarbejdere og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder. En mønstervirksomhed skal indtjene et overskud, så der er råd til vækst og sikkerhed for økonomisk uafhængighed.”
Villum Kann Rasmussen, 1965

Medarbejderfonden eksemplificerer tanken om mønstervirksomheden ved både at hjælpe medarbejdere og det omkringliggende samfund. På den måde lever Villum Kann Rasmussens ånd videre gennem blandt andet Medarbejderfonden, der også uddeler Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, der yder en ekstraordinær indsats.

Læs mere om fonden

Vores grundkapital

Fondens grundkapital på 350 mio. kr. er investeret i værdipapirer.

Afkastet af disse investeringer uddeles i overensstemmelse med fondens fundats

Medarbejderformål

Til medarbejdere i VKR Gruppens selskaber, deres partner og børn

  • Til specifikke formål eller som opmuntring i en svær tid ved sygdom, ulykke eller død.
  • Støtte til medarbejderes børn ved færdiggørelse af deres erhvervsfaglige eller akademiske uddannelse.
  • Live a dream, frivilligt arbejde.
  • Seniorklubber.
  • Proaktive sundhedsinitiativer.

Lokale formål

Til projekter i de lokalområder, hvor VKR Gruppens selskaber opererer

  • Lokale klubber og organisation for sociale og kulturelle formål.
  • Til specifikke formål af varig effekt og værdi.
  • Særlige programmer.

Hæderspriser

Til de årlige hæderspriser Villum Kann Rasmussen Prisen og Lars Kann-Rasmussen Sikkerhedsprisen.

  • Gaver til prismodtagerne
  • Plakater
Vi tænker på medarbejderne og det omgivende samfund

Mission & Vision

Vores Mission

At behandle vores medarbejdere bedre end de fleste andre virksomheder behandler sine.

Vores Vision

At være synlig og proaktivt understøtte trivsel, tilhørsforhold og stolthed blandt medarbejdere og pensionister og være et positivt element i Employer Branding.

Vi hædrer medarbejderes fremragende resultater

Hæderspriser

Hvert år uddeler Medarbejderfonden Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, som ud fra den enkeltes forudsætninger har ydet en exceptionel indsats, der langt overstiger forventningerne.  Prismodtagerne vælges ud fra kvaliteter, der eksemplificerer Villum Kann Rasmussens Mønstervirksomhedsmålsætning.

Fra 2023 uddeler fonden tillige Lars Kann-Rasmussen Sikkerhedsprisen til medarbejdere, hvis holdninger til sikkerhed proaktivt såvel som reaktivt kan inspirere andre.

Begge priser uddeles årligt i forbindelse med Villum Kann Rasmussens fødselsdag den 23. januar. Udover den særlige hæder får prismodtagerne et diplom og en gave. Priserne er først og fremmest en anerkendelse af den eksemplariske indsats, som medarbejderne yder på deres helt egen måde rundt omkring i VKR Gruppen.

Hvis du mener, at en af dine kolleger har fortjent at være kandidat til én af priserne, kan du kontakte dit lokale indstillingsudvalg og gøre dem opmærksom på vedkommende.  Find inspiration og yderligere information om priserne i dette dokument.

Om priserne

At gøre en forskel

Prismodtagere

Det glæder os i år at uddele VILLUM KANN RASMUSSEN PRISEN til tretten medarbejdere, der hver på sin måde har gjort en særlig indsats for at realisere VKR Gruppens målsætning om at være en mønstervirksomhed. Samtidig er LARS KANN-RASMUSSEN SIKKERHEDSPRISEN uddelt til fem medarbejdere, der med ekstraordinære handlinger har fremmet sikkerheden på arbejdet eller i privatlivet og har en inspirerende og proaktiv opførsel, der bryder med vanetænkning og modvirker ulykker. Prismodtagerne vælges af Medarbejderfondens bestyrelse på baggrund af de enkelte virksomheders nomineringer.