Kalender 2022

Ansøgningsfrist er en måned før hvert møde.

Du vil modtage svar på din ansøgning ca. to uger efter mødet.

Ansøgningsfristerne gælder for dig, som er ansøger.

Bestyrelsesmøde 1/2022

Ansøgningsfrist

Resultat

Ansøg
Bestyrelsesmøde 2/2022

Ansøgningsfrist

Resultat

Ansøg
Bestyrelsesmøde 3/2022

Ansøgningsfrist

Resultat

Ansøg
Bestyrelsesmøde 4/2022

Ansøgningsfrist

Resultat

Ansøg
Vi støtter vores medarbejdere og deres familier

Medarbejderformål

Ulykkelige hændelser

Vi yder støtte ved uforudsete dødsfald, ulykker eller sygsom med alvorlige konsekvenser for medarbejderen eller dennes nærmeste familie.

Uddannelsesstøtte

Vi yder økonomisk støtte til færdiggørelse af medarbejderes børns kompetencegivende erhvervsmæssige eller akademiske uddannelse.

Live a dream

Dette program giver medarbejdere mulighed for at bruge en uge af deres ferie på at yde frivilligt arbejde for mennesker i nød.

Seniorklubber

En gang årligt yder vi støtte til klubber for seniormedarbejdere og pensionerede medarbejdere i VKR Gruppen.

Nøgletal

I 2021 uddelte vi i alt 36,2 millioner kr.
Siden 1992 har Medarbejderfonden bidraget til at forbedre livet for vores medarbejdere.
Tryk på linket nedenfor og se nogle af vores økonomiske nøgletal fra tidligere år.

Hoved- og nøgletal 2017 – 2021

DKK 2021 2020 2019 2018 2017 2021-1992
Støtte til medarbejdere i alt 10.800.630 11.792.490 6.944.567 6.695.712 6.043.877 117.211.222
Antal bevillinger 528 769 372 386 308 5785
  • Ulykkelige hændelser
7.089.541 7.748.230 4.571.836 4.313.875 3.894.971 76.882.173
  • Uddannelsesformål
2.755.105 2.067.882 1.880.291 1.946.157 1.789.781 31.084.742
  • Andre formål
955.984 1.976.378 492.440 435.680 359.125 9.254.307
Almennyttige formål i alt 20.697.533 2.804.592 2.087.391 1.893.392 2.185.680 50.624.875
Antal bevillinger 119 162 149 115 144 2361
  • Lokale, almennyttige formål
1.928.645 2.804.592 2.087.391 1.893.392 2.185.680 31.855.987
  • Grønne områder og friluftsliv-programmet
18.768.888 0 0 0 0 18.768.888
Sund & sikker 4.725.000 525.587 528.751 396.750 0 6.176.088
Uddelinger i alt  36.223.163 15.122.669 9.560.709 8.985.854 8.229.557 174.022.185
Samlet antal bevillinger 647 931 521 501 452 8146
Gennemsnitligt antal medarbejdere i VKR Gruppen 17.104 15.267 16.123 15.459 14.764
Støtte til lokale projekter

Støtte til lokalområdet

VKR Gruppen stræber efter at bidrage til de samfund, hvor gruppens selskaber opererer. Derfor støtter vi projekter i selskabernes lokalområder.

Det betyder, at almennyttige klubber, foreninger og mange andre organisationer, der ligger inden for en afstand af 25 km fra et selskab i VKR Gruppen, kan søge støtte hos Medarbejderfonden.

Vi prioriterer at bidrage til projekter med varig effekt og værdi, og det er et plus, hvis projektet har en tilknytning til medarbejdere i virksomhedsgruppen. Der er ingen krav om at have arbejdet i VKR Gruppen i en vis periode for at søge.

Se eksempler
Fra vores lokalområder og medarbejdere

Donationshistorier

Historier fra medarbejdere

Historier fra lokalområdet

Sund & Sikker 2021

Dit syn

Vores syn er den af vores sanser, der har den største indflydelse på vores livskvalitet. For at holde vores øjne sunde og raske bør vi få testet vores syn jævnligt – men det får vi sjældent gjort.

Derfor har Medarbejderfonden samarbejdet med Øjenforeningen i Danmark og støttet udviklingen af en webbaseret synstest, der vil være gratis tilgængelig for alle med adgang til internettet via PC, smartphone eller tablet.

Læs mere om programmet
Særprogram 2021

Grønne områder & friluftsliv

Medarbejderfonden har støttet originale og inspirerende projekter for at tilvejebringe flere grønne områder og udendørs aktivitetsmuligheder. De forskellige projekter vil blive fulgt og opdateringer vil blive lagt her på sitet, så du kan læse om dem.

Læs om projekterne