Kalender 2024

Ansøgningsfrist er en måned før hvert møde.

Du vil modtage svar på din ansøgning ca. to uger efter mødet.

Ansøgningsfristerne gælder for dig, som er ansøger.

Bestyrelsesmøde 1/2024

Ansøgningsfrist

Resultat

Ansøg
Bestyrelsesmøde 2/2024

Ansøgningsfrist

Resultat

Ansøg
Bestyrelsesmøde 3/2024

Ansøgningsfrist

Resultat

Ansøg
Bestyrelsesmøde 4/2024

Ansøgningsfrist

Resultat

Ansøg
Vi støtter vores medarbejdere og deres familier

Medarbejderformål

Ulykkelige hændelser

Vi yder støtte ved uforudsete dødsfald, ulykker eller sygsom med alvorlige konsekvenser for medarbejderen eller dennes nærmeste familie.

Uddannelsesstøtte

Vi yder økonomisk støtte til færdiggørelse af medarbejderes børns kompetencegivende erhvervsmæssige eller akademiske uddannelse.

Live a dream

Dette program giver medarbejdere mulighed for at bruge en uge af deres ferie på at yde frivilligt arbejde for mennesker i nød.

Seniorklubber

En gang årligt yder vi støtte til klubber for seniormedarbejdere og pensionerede medarbejdere i VKR Gruppen.

Nøgletal

I 2023 uddelte vi i alt 26,8 millioner kr.
Siden 1992 har Medarbejderfonden bidraget til at forbedre livet for vores medarbejdere.
Tryk på linket nedenfor og se nogle af vores økonomiske nøgletal fra tidligere år.

Hoved- og nøgletal 2019 – 2023

DKK 2023 2022 2021 2020 2019 2023-1992
Støtte til medarbejdere i alt 13.824.237 14.245.109 10.800.630 11.792.490 6.944.567 145.290.568
Antal bevillinger 682 778 528 769 372 7.245
  • Ulykkelige hændelser
9.320.258 9.429.076  7.089.541 7.748.230 4.571.836 95.631.507
  • Uddannelsesformål
3.861.324 3.566.817 2.755.105 2.067.882 1.880.291 28.512.883
  • Andre formål
642.655 1.249.216 955.984 1.976.378 492.440 11.146.178
Almennyttige formål i alt 12.578.914 22.678.624 20.697.533 2.804.592 2.087.391 85.890.684
Antal bevillinger 188 154 119 162 149 2.737
  • Lokale, almennyttige formål
4.002.856 2.883.687 1.928.645 2.804.592 2.087.391 38.750.801
  • Grønne områder og friluftsliv-programmet
8.576.058 19.794.937 18.768.888 0 0 47.139.883
Sund & Sikker 446.791 2.332.017 4.725.000 525.587 528.751 8.954.896
Uddelinger i alt  26.849.942 39.255.750 36.223.163 15.122.669 9.560.709 240.136.148
Samlet antal bevillinger 889 932 647 931 521 9.982
Gennemsnitligt antal medarbejdere i VKR Gruppen 18.181 20.007 17.104 15.267 16.123
Støtte til lokale projekter

Støtte til lokalområdet

VKR Gruppen stræber efter at bidrage til de samfund, hvor gruppens selskaber opererer. Derfor støtter vi projekter i selskabernes lokalområder.

Det betyder, at almennyttige klubber, foreninger og mange andre organisationer, der ligger inden for en afstand af op til 50 km fra et selskab i VKR Gruppen, kan søge støtte hos Medarbejderfonden.

Vi prioriterer at bidrage til projekter med varig effekt og værdi, og det er et plus, hvis projektet har en tilknytning til medarbejdere i virksomhedsgruppen. Der er ingen krav om at have arbejdet i VKR Gruppen i en vis periode for at søge.

Se eksempler
Fra vores lokalområder og medarbejdere

Donationshistorier

Historier fra medarbejdere

Historier fra lokalområdet

Sund & Sikker 2022

Sikkerhed

På arbejdspladsen følger vi virksomhedens retningslinjer omkring sikkerhed, så vi ikke kommer til skade eller kommer til at skade andre. Men når vi forlader arbejdspladsen, glemmer vi ofte at tage de gode sikkerhedsvaner med os. Og fakta er, at de fleste ulykker sker i vores egne hjem.

Læs mere om programmet
Særprogram 2021

Grønne områder & friluftsliv

Medarbejderfonden har støttet originale og inspirerende projekter for at tilvejebringe flere grønne områder og udendørs aktivitetsmuligheder. De forskellige projekter vil blive fulgt og opdateringer vil blive lagt her på sitet, så du kan læse om dem.

Læs om projekterne