Skrevet

Natur Østbirk

Indvielsesdag: 7. maj 2024

Ved udnyttelse af den naturlige dynamik i landskabet etableres naturmagneter, der underbygger og flankerer særlige kig, punkter og betydninger i landskabet.

Projektet indeholder:

  • En Himmelskive
  • En Himmelamfi
  • Fem naturmagneter
  • Et stiforløb

Ansøger: Projektgruppen SØHØJLANDET
Selskab: VELUX A/S og A/S Østbirk Bygningsindustri