Skrevet

Bevillinger, marts 2022

Det glæder os at meddele, at på møde den 24. marts 2022 bevilgede Medarbejderfondens bestyrelse ca. 3,5 mio. kr. til medarbejderformål (137 bevillinger ifm. ulykkelige hændelser og 54 uddannelseslegater til medarbejderes børn), og ca. 0,8 mio. kr. til 39 lokale, almennyttige projekter.

I tillæg hertil bevilgede bestyrelsen ca. 15,5 mio. kr. til seks projekter inden for det særlige uddelingsprogram Grønne områder og friluftsliv, som skal give medarbejdere, deres familier og de lokalområder, hvori projekterne ligger, flere grønne områder og udendørs aktivitetsmuligheder.