Vi støtter vores medarbejdere

Som medarbejder i et af VKR Gruppens selskaber rundt om i verden, kan du ansøge om støtte til dig selv og din nærmeste familie. Du skal have været ansat i VKR Gruppen i mindst ét år, men i særlige tilfælde kan der dispenseres fra dette krav. Vi definerer en medarbejders nærmeste familie som medarbejderens ægtefælle/samboende partner og børn under 30 år.

Når livet er svært

Hvis dødsfald, uheld eller sygdom med alvorlige konsekvenser har ramt medarbejdere eller deres nærmeste, kan Medarbejderfonden støtte. Støtten kan bruges til behandling eller afhjælpning, men kan også gives til opmuntring i en svær tid.

Uddannelse

Vi yder støtte til at hjælpe medarbejderes børn med at færdiggøre deres afsluttende uddannelse. Det er et krav, at den unge er under 30 år og har gennemført mindst halvdelen af sin uddannelse. Der gives støtte til både akademiske uddannelser og erhvervsuddannelser.

Frivilligt arbejde

Fonden sender medarbejdere, som ønsker at deltage i frivilligt arbejde, til et fælles byggeprojekt. Projektet gennemføres i samarbejde med non-profit-oganisationen Habitat for Humanity. Læs mere om vores Live a dream-program.

Seniorliv

Der kan også gives støtte til initiativer til gavn for nuværende og tidligere medarbejdere. Det kan eksempelvis være klubber eller foreninger for seniormedarbejdere, efterlønnere og pensionerede medarbejdere. Der bevilges støtte på fondens sidste årlige bestyrelsesmøde.

 

Donationer

Historie 1 / 3

NB Polska – Filip

Bartosz Friedrich er medarbejder i NB Polska, Polen, og en hengiven far til tre børn. Under et rutinemæssigt optikerbesøg for én af Bartosz’ døtre foreslog optikeren et tjek af de andre børns syn, og på denne lidt tilfældige måde blev den 5-årige Filips synsfejl opdaget.

Undersøgelsen startede med højre øje – 100% rask, mens det under undersøgelsen af venstre øje viste sig, at drengens venstre øje kun er 20% funktionelt, og at der er tale om en genetisk defekt.

Ved hjælp af briller forbedredes Filips synsevne til 50%, og han nyder nu at lege med LEGO®, lægge puslespil og tegne. Han tager villigt brillerne på af sig selv, hvilket understreger den store indflydelse, de har på hans dagligdag og trivsel. Filip skal i fremtiden have en øjenoperation.

 

VELUX Magyarország Ungarn – László

László Tóth, gift med Mónika Benke-Tóth fra VELUX Magyarország LKR Kft., Ungarn, oplevede et pludseligt hjerteanfald. Årsagen er ukendt, og han har gennemgået en pacemakerimplantation. Efter 53 dage på hospitalet kom han på rehabiliteringsophold på et sanatorium, og han er i klar bedring.

Familiens støtte, især fra Lászlós voksne døtre, har været afgørende, sammen med hjælp fra arbejdspladsen, kolleger og venner.

Denne ulykke havde en enorm indflydelse på familiens to yngste døtre, men heldigvis havde Mónika styrke til at give omsorg og håndtere situationen, om end det har været udfordrende også at følge Lászlós behandling.

Mónika er optimistisk og værdsætter, at hendes mand nu så småt kan deltage i familiebegivenheder.

”Jeg er dybt taknemmelig for Medarbejderfondens økonomiske støtte, som har bidraget til den fortsatte rehabilitering af László og gode oplevelser for børnene”.

Thyregod Bygningsindustri, Danmark – Bjørn

Skoletiden har ikke altid været sjov eller rar for Bjørn, der har oplevet mobning og kognitive udfordringer på grund af ordblindhed. Et ophold på en særlig efterskole på den lille ø, Hjarnø, Danmark, var lige det, han havde brug for. Skolen har bevægelse i hverdagen, små klasser, undervisningshjælp til hver elev og det nødvendige it-udstyr, såsom PC, skrive- og oplæsningsprogrammer til ordblinde elever. Resultaterne har vist sig med en glad dreng, der trives, og som har fået mere udbytte af undervisningen og gennem året har forbedret sine karakterer.

Bjørns far arbejder hos Thyregod Bygningsindustri, Danmark, og han er glad for Medarbejderfondens støtte til special-efterskoleopholdet, som er dyrt for familien.

”Jeg kan rigtig godt lide at være på Livsstilsefterskolen Hjarnø. Jeg har fået nye venner, og jeg nyder den aktive livsstil med fodboldbane, poolbord og ideelle muligheder for at bade, da der er vand tæt ved. Jeg planlægger at tilbringe to år på efterskolen, og bagefter håber jeg at uddanne mig til mekaniker og måske også langturschauffør”.

Sund & Sikker 2022

Sikkerhed

På arbejdspladsen følger vi virksomhedens retningslinjer omkring sikkerhed, så vi ikke kommer til skade eller kommer til at skade andre. Men når vi forlader arbejdspladsen, glemmer vi ofte at tage de gode sikkerhedsvaner med os. Og fakta er, at de fleste ulykker sker i vores egne hjem.

Læs mere om programmet