Skrevet

Bevillinger, november 2023

Den 30. november 2023 afholdt vi bestyrelsesmøde online.

Mødet godkendte i alt 209 ansøgninger til i alt 10,2 mio. kr.

149 bevillinger på i alt 3,4 mio. kr. går til medarbejderformål, heraf 90 bevillinger til ulykkelige hændelser, 47 uddannelseslegater og 12 bevillinger til seniorklubber i VKR Gruppen.

6,8 mio. kr. blev bevilget til 60 lokale almennyttige projekter, heraf 5,6 mio. kr. til tre større projekter inden for programmet Grønne områder og friluftsliv.

Siden sidste møde i september, er byggeprogrammet Live a dream afviklet med deltagelse af 15 medarbejdere fra VKR Gruppens selskaber. Sammen med NGO’en Habitat for Humanity og andre frivillige blev der på én uge bygget boliger til seks familier. Bestyrelsen takkede for indsatsen og besluttede at forsætte programmet.

Året nærmer sig sin afslutning, og bestyrelsen ønsker at takke alle ansøgere, alle indstillingsudvalg samt sekretariatet for den store indsats gennem året og ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.