Skrevet

Bevillinger, marts 2023

Medarbejderfondens årsmøde blev afholdt den 22.-23. marts. Bestyrelsen fik mulighed for besigtigelse af Living Places i København, som er et eksperimenterende projekt med deltagelse af VELUX A/S, som viser eksisterende muligheder for at bygge inspirerende og bæredygtigt.

Derudover gav humanfysiolog, forsker og foredragsholder, Chris MacDonald bestyrelsen et oplæg om sund livsstil, og vigtige pointer herfra vil indgå i overvejelserne om proaktivitet i fondens programmer.

På mødet bevilgede bestyrelsen godt 3,7 mio. kr. til medarbejderformål (135 bevillinger ifm. ulykkelige hændelser og 72 uddannelseslegater til medarbejderes børn), og ca. 0,6 mio. kr. til 31 lokale, almennyttige projekter.

Madalina Petrescu erstatter Lisbeth Nyløkke Jørgensen, som havde ønsket at udtræde af bestyrelsen.