Skrevet

Bevillinger, juni 2024

Medarbejderfondens bestyrelsesmøde blev afholdt online den 13. juni.

På mødet blev der bevilget ca. DKK 4,3 mio. (mere end EUR 0,5 mio.) til medarbejderformål (140 bevillinger relateret til uheldige situationer og 62 uddannelsesmæssige tilskud til medarbejdernes børn) og ca. DKK 1,1 mio. (mere end EUR 0,14 mio.) til 54 lokale almennyttige projekter.

Flere virksomheder i koncernen har oplevet ekstreme vejrforhold med alvorlige konsekvenser for medarbejderne og deres hjem. Vores tildelte nødhjælpsmidler er der for at hjælpe i sådanne situationer.

Til Live a dream-programmet 2024 udvalgte bestyrelsen 18 medarbejdere blandt de indkomne ansøgninger. Byggeprojektet afholdes i Berceni, Rumænien i september-oktober 2024. Alle ansøgere har fået direkte besked.

Sund & Sikker, fotokonkurrence
I juli og august afholder Medarbejderfonden en fotokonkurrence med fokus på at holde sig sund om sommeren.