Vi kan støtte, hvis livet bliver svært

Ansøg
Udforsk vores side

Hvem er vi

Siden 1991 har Medarbejderfond for VKR Gruppen støttet medarbejdere og deres familier i mange forskellige situationer.

Vi støtter

Medarbejderfonden kan bevilge støtte, hvis livet bliver svært, fx ved død, ulykke eller alvorlig sygdom, men også til frivilligt arbejde, uddannelse og seniorlivet.

Publikationer & downloads

Her finder du et samlet overblik over information, der kan bruges som afsæt for ansøgninger, vores årsrapport og meget mere.

Vi tænker på medarbejdere og samfund

Vores værdier

Socialt ansvar og integritet har været centrale værdier for VKR Gruppen siden starten. I 1965 formulerede Villum Kann Rasmussen konceptet “mønstervirksomhed”, som siden dengang har været et pejlemærke for VKR Gruppen.

I 1971 blev det vi i dag kender som VILLUM FONDEN stiftet, mens VELUX FONDEN blev stiftet i 1981. Fondene – tilsammen THE VELUX FOUNDATIONS – har siden bidraget til en bred vifte af almennyttige formål. De to fonde blev i 1991 suppleret af Medarbejderfond for VKR Gruppen, der fik til formål at hjælpe medarbejdere, hvis de kom ud for uventede ulykkelige hændelser, og at støtte medarbejderes børn med uddannelseslegater.

På VKR Holdings hjemmeside kan du få et overblik over fonde knyttet til VKR Gruppen – følg linket nedenfor.

Læs mere
Vi støtter dem, der har brug for det

2023 i tal

I 2023 ydede vi støtte til en samlet værdi af 26,8 mio. kr.

682 donationer til i alt godt 13,8 millioner kr. gik direkte til nuværende eller pensionerede medarbejdere, der enten havde brug for hjælp i en svær situation eller søgte støtte til deres børns uddannelse.

Sund & Sikker 2023 omfattede alle medarbejdere og svarede til knap 0,5 millioner kr.

188 donationer til i alt godt 12,5 millioner kr. blev givet i støtte til projekter i gruppens lokalområder verden over.

Se vores formål
At gøre en forskel

Donationer

Vi glæder os over at kunne fortælle nogle af de historier, der danner baggrund for vores bevillinger. Hvis du har modtaget støtte og har lyst til at dele din historie med os og andre, er du altid velkommen til at kontakte os. Måske er dit eksempel netop det, der får andre til at søge støtte.

Seneste nyt

Se alle

Bevillinger, juni 2024
Medarbejderfondens bestyrelsesmøde blev afholdt online den 13. juni. På mødet blev der bevilget ca. DKK 4,3 mio. (mere end EUR 0,5 mio.) til medarbejderformål (140 bevillinger relateret til ...
Læs mere
Bevillinger, marts 2024
På årsmødet, der blev holdt hos VKR Holding i Hørsholm, besluttede bestyrelsen 310 bevillinger: Ca. 4,7 mio. kr. til medarbejderformål (146 bevillinger ifm. ulykkelige hændelser, 107 uddannel...
Læs mere
Hæderspriser 2024
Det glæder os at offentliggøre dette års prismodtagere, der blev hædret den 23. januar 2024, på Villum Kann Rasmussens fødselsdag. Medarbejderfonden uddeler Villum Kann Rasmussen Prisen fo...
Læs mere
Bevillinger, november 2023
Den 30. november 2023 afholdt vi bestyrelsesmøde online. Mødet godkendte i alt 209 ansøgninger til i alt 10,2 mio. kr. 149 bevillinger på i alt 3,4 mio. kr. går til medarbejderformål, h...
Læs mere
Bevillinger, september 2023
Bestyrelsesmødet 13.-14. september 2023 blev afholdt i Horsens og Østbirk. Besøget hos A/S Østbirk Bygningsindustri inkluderede LKR Innovation House og det nærliggende rekreative naturområ...
Læs mere
Bevillinger, juni 2023
Bestyrelsesmøde i Medarbejderfonden blev afholdt online den 28. juni. På mødet bevilgede bestyrelsen ca. 3,2 mio. kr. til medarbejderformål (119 bevillinger ifm. ulykkelige hæn-delser og 60...
Læs mere
Bevillinger, marts 2023
Medarbejderfondens årsmøde blev afholdt den 22.-23. marts. Bestyrelsen fik mulighed for besigtigelse af Living Places i København, som er et eksperimenterende projekt med deltagelse af VELUX A/S...
Læs mere
Bevillinger, november 2022
Den 29. november 2022 afholdt Medarbejderfondens bestyrelse sit møde online. På mødet bevilgede bestyrelsen godt 3,2 mio. kr. til medarbejderformål (129 bevillinger ifm. ulykkelige hændelse...
Læs mere
Uddelinger, september 2022
Medarbejderfondens bestyrelsesmøde blev afholdt den 7.-8. september 2022 i forbindelse med et rejsearrangement til Paris. Fondens bestyrelse og sekretariat besøgte i den forbindelse VELUX France ...
Læs mere
Bevillinger, juni 2022
På mødet afholdt 21. juni 2022 besluttede bestyrelsen 256 bevillinger: Ca. 3,7 mio. kr. til medarbejderformål (181 bevillinger ifm. ulykkelige hændelser og 38 uddannelseslegater), og ca. 0,8...
Læs mere
Live a dream i Rumænien
10 modige medarbejdere fra VELUX og DOVISTA Gruppen har været i Rumænien for at bygge huse til lokale familier i nød. Medarbejderne har meldt sig frivilligt til projektet, der er arrangeret af M...
Læs mere
Bevillinger, marts 2022
Det glæder os at meddele, at på møde den 24. marts 2022 bevilgede Medarbejderfondens bestyrelse ca. 3,5 mio. kr. til medarbejderformål (137 bevillinger ifm. ulykkelige hændelser og 54 uddannel...
Læs mere
Villum Kann Rasmussen Prisen 2022
Den 24. januar 2022 blev årets prismodtagere fejret på de virksomheder, hvor de arbejder til daglig. Dagen er valgt, fordi det er den arbejdsdag, der er tættest på Villum Kann Rasmussens fødse...
Læs mere
Særprogram 2021

Grønne områder & friluftsliv

Medarbejderfonden har støttet originale og inspirerende projekter for at tilvejebringe flere grønne områder og udendørs aktivitetsmuligheder. De forskellige projekter vil blive fulgt og opdateringer vil blive lagt her på sitet, så du kan læse om dem.

Læs om projekterne

Et tilfredsstillende år

Årsrapport & nøgletal

Medarbejderfondens grundkapital på 350 mio. kr. bliver forvaltet af VKR Financial Investments-afdelingen. Resultatet for 2022 blev -15,2%, hvilket er utilfredsstillende.

Det negative resultat var en konsekvens af stærkt negative markeder på tværs af alle aktiver, både aktier og obligationer, hvilket er meget usædvanligt.

Læs årsrapport 2022